Úvod » KRANIOSAKRÁLNÍ OSTEOPATIE

KRANIOSAKRÁLNÍ OSTEOPATIE

Kraniosakrální terapie má své kořeny v alopatické medicíně v oboru osteopatie. Užívá principu BreathofLife (Dechu Života) od Dr.W.G.Sutherlanda, který vyjadřuje vitální sílu uvnitř nás udržující život a zdraví.                                                                                          Principem Dechu Života je, že každá buňka v našem těle dýchá a vyjadřuje tak jemné rytmy. Tyto rytmy je možné citlivýma rukama vnímat jako pohyb kostí nebo plynutí celým tělem a jeho biosférou. Pokud je proudění plynulé a silné, je v těle udržováno zdraví a harmonie těla a mysli. V denním životě však nastávají zvraty jako stresy, nehody a přetížení, jejichž následkem se tento přirozený proud může narušit, oslabit nebo zablokovat a pak mohou vznikat bolestivé symptomy. Terapeut cvičeným hmatem naslouchá jemným rytmům a napěťovým vzorcům v kraniisakrálním systému. Pomocí jemných technik navozuje nové podmínky pro rebalancování tkání a rozpouštění napěťových vzorců a k nastolení nové rovnováhy v systému. Terapeut může pracovat na různých úrovních, s lebečními kostmi, s měkkými tkáněmi-fasciemi, s tekutinami.


Kraniosakrální terapie - ošetřeníempty
Klidová terapie je vhodná pro děti i dospělé, je indikována pro nejrůznější neurologická zatížení (bolesti hlavy, bolesti zad, poúrazové stavy a pod). Může se používat pro různé poruchy imunity a
Kraniosakrální terapie - ošetření

naše cena 500 Kč